Vad är OrganAtlas syfte och mål?

Syftet och målet med OrganAtlas är att främja din orientering, förståelse och lärande. Skapa ny information, integrera bio-logiskt tänkande i våra vardagsliv och stödja förståelsen för biologika.