Vad är en ORGAN ATLAS?

Organ Atlas vilar på Dr Hamer vetenskapliga upptäckter och tabeller. Sammanställningen har gjort av Barnai Roberto. skapats för att underlätta förståelsen av fysiologiska processer.